Překlady a korektury

čeština / angličtina

Záleží mi na tom, aby překlad byl správný, srozumitelný a plynulý.

Proto přijímám pouze zakázky z oborů a oblastí, kterým rozumím.

Pracuji s texty z oborů:

PRÁVO

např. právní korespondence, notářské zápisy, vyjádření, posudky, smlouvy, korporátní dokumenty, soudní rozsudky a dokumentace, evropské právo a jeho aplikace do národního práva 

PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTERAPIE a související 

např. články, manuály, metodiky, studie a výzkumy, praktické návody a informace


RŮZNÉ NEODBORNÉ ČI OBOROVĚ NESPECIFICKÉ TEXTY

např. korespondence, běžná obchodní dokumentace, anotace k univerzitním pracem, webové stránky, rodné listy a jiné dokumenty 

POPULÁRNĚ-NAUČNÁ A DUCHOVNÍ LITERATURA

David Deida, Cesta nespoutané ženy (Dear Lover; Synergie)

Diana Richardson, Vědomé milování (Slow Sex; Synergie)

Ian Kerner, Jazyk lásky (She Comes First; Synergie)

LÉKAŘSKÉ DOKUMENTY

např. lékařské zprávy, dokumentace ke klinickým hodnocením, souhlasy, podání na SÚKL